CENNIK

*Usługa abonamentowa – usługa realizowana na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług, zawartej z Abonentem, gdzie „Abonentem” nazywana jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Sekura Medio Krzysztof Dudziak pisemną umowę o świadczenie usług.

*Usługa jednostkowa – usługi niebędące usługą abonamentową.

KONTAKT

na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie. Podane danych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Sekura Medio Krzysztof Dudziak z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Kalinowa 1. Więcej informacji: Obowiązek informacyjny wobec klientów