ļ»æ strony internetowe, strona www, webmaster, hosting, tanie strony -Portfolio www | Marcin Kubasiak - Marcin Kubasiak

Portfolio stron www

Wybrane realizacje stron www:

Strona zawieraj?ca trasy dla samochodów SUV.

 

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- grafika flash
- system newsów
- galeria
- panel reklamowy

Strona prywatna.

 

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- modu? newslettera

Strona Organizatora Targów pielgrzymkowych.

 

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- Grafika flash
- system newsów

Strona Agencji Reklamowej.

 

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- Grafika flash
- system newsów
- galeria

Strona Galerii Pierogów.

 

- Modyfikacja portalu
- Administracja stron?

Strona Wy?szej Szko?y Turystyki i Ekologii.

 

- Modyfikacja portalu
- Administracja stron?

Strona Gospel w Skawinie.

 

- Modyfikacja portalu
- Administracja stron?

-Strona Ko?cio?a.

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- Grafika flash

Strona Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów.

 

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- Grafika flash
- system newsów
- galeria

www.badzwidoczny.com

Wizytówka agencji reklamowej.

Firma Formax

www.formaxreklamy.pl

Strona producenta reklam, firmy Formax. Zajmuj?ca si? kompleksow? obs?ug? w zakresie projektowania i produkcji reklam.

 

- budowa portalu
- System: CMS
- budowa loyaut
- Grafika flash
- system newsów
- galeria

 

Gabinet Weterynaryjny Arka
Strona internetowa zbudowana w oparciu o system CMS. Informuje o dzia?alno?ci gabinetu weterynaryjnego Arka.

 

- System: CMS
- Grafika flash
- slideshow
- galeria

 

Hotel Spa i Wellness

Strona projektowana dla hotelu Spa & Wellness.

- System: CMS
- Grafika flash
- slideshow
- galeria
- modu? rezerwacji
- ksi?ga go?ci

 

Hotel Monttis

Witryna Hotelu Monttis.

- System: CMS
- Grafika flash
- slideshow
- galeria
- modu? rezerwacji
- ksi?ga go?ci

 

Kancelaria Adwokacka

Strona Kancelarii Adwokackiej

- System: CMS
- Grafika flash
- slideshow
- System newsów

strona internetowa ece szkola Europejskie Centrum Edukacji -  Przedstawia ofert? programow? szko?y.
Fundacja O?rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Strona Fundacji, która zajmuje si? edukacj? oraz organizacj? warsztatów.

- System: CMS
- Grafika flash
- slideshow
- System newsów

Handlowo-Us?ugowa Spó?dzielnia Osób Prawnych

Handlowo-Us?ugowa Spó?dzielnia Osób Prawnych "Samopomoc Ch?opska" zosta?a za?o?ona w 2007 r. przez spó?dzielców. Spó?dzielnia zrzesza wy??cznie inne spó?dzielnie spod znaku "Samopomocy Ch?opskiej" z terenu ca?ej Polski.

- System: CMS
- Grafika flash
- slideshow
- System newsów

Firma Doradczo-konsultingowa Perfect Strona oparta system CMS - zainstalowana do w?asnej administracji w?a?ciciela.
Platforma studencka wy?szej uczelni Platforma studencka - system do umieszczania zalogowanym studentom informacji. Platforma umo?liwia tworzenie grup u?ytkowników i prezentuje informacji uzale?nione od stopnia dost?pu zalogowanych.